Wydarzenia

ODPUST KAPITULNY W 600 ROCZNICĘ KOŚCIOŁA DUCHA ŚWIĘTEGO

Sieradz to miasto o bogatej historii, którą przez wieki współtworzyła Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej. Drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, Święto Matki Kościoła -  tym roku 16 maja – to zgodnie z tradycją dzień odpustu kapitulnego. Msza Święta jak zawsze sprawowana przy kościele Ducha Świętego miała w tym  roku szczególnie uroczysty charakter. Przypada bowiem 600-lecie tejże świątyni, którą ufundowało rycerstwo Ziemi Sieradzkiej jako wotum zwycięstwa grunwaldzkiego. Eucharystii o godzinie 17.00 przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Mering. Z racji na wyjątkową okoliczność tego zgromadzenia Penitencjaria Apostolska dała możliwość wszystkim uczestnikom liturgii otrzymania specjalnego błogosławieństwa papieskiego, jak również odpustu zupełnego po zwykłymi warunkami. Po słowach powitania ks. prałata Mariana Bronikowskiego, Prepozyta Kapituły, oryginalny tekst dokumentu Stolicy Apostolskiej odczytał ks. kanonik Zbigniew Wróbel, zaś jego tłumaczenie ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku. List z tej okazji wystosował prezydent RP Andrzej Duda. Odczytał go wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak.

W uroczystościach poza Kapitułą Kolegiaty Sieradzkiej wzięli udział liczni prezbiterzy diecezji, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści, a także kompania reprezentacyjna 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Nie brakło też Bractwa Kurkowego i rycerzy w historycznych strojach jak w XV wieku. Mszę Świętą koncelebrował o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, który po zakończonych uroczystościach spotkał się w Domu Katolickim na wieczorze autorskim z Sieradzanami. Homilię wygłosił przewodniczący liturgii biskup włocławski i nawiązując do historii i tradycji tego miejsca, wskazał na wynikające stąd zobowiązania, jak również wskazał na współczesne zagrożenia w walce o zachowanie tożsamości chrześcijańskiej w Europie i przekaz wartości kolejnym pokoleniom. Słowa wdzięczności za Eucharystię i wygłoszone słowa pod koniec liturgii poza prepozytem kapituły skierował prezydent miasta Paweł Osiewała. Jak po Mszy Świętej wyruszyła do kolegiaty procesja eucharystyczna, która prowadzili sieradzcy kanonicy. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone w matce kościołów Ziemi Sieradzkiej przez Pasterza Diecezji.

 

            

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w sieradzkiej Kolegiacie

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w sieradzkiej Kolegiacie zgromadziły się na czuwaniu modlitewnym wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działające na terenie miasta. Ich przedstawiciele wraz ze swoimi duszpasterzami przeżywali swoją Pięćdziesiątnicę w blisko stuosobowej grupie. Po zawiązaniu wspólnoty i radosnym uwielbieniu poprowadzonym przez ks. Michała Styczyńskiego wszystkich zgromadzonych powitał ks. prał. Marian Bronikowski, gospodarz miejsca dzieląc się doświadczeniem obecności Ducha Świętego w swojej posłudze kapłańskiej. O godz. 21.oo rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Bartosz Andrzejewski, a homilię wygłosił ks. Michał Styczyński. Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – mówił kaznodzieja – jest świadectwem wiary oraz pragnieniem ciągłego ożywiania w sobie darów i charyzmatów, które Pan już złożył w naszych sercach. Najważniejszym warunkiem ich skuteczności jest ciągła otwartość na działanie Bożego Ducha w postawie pokory, której uczy nas najpiękniej Maryja obecna z Apostołami na czuwaniu przed obdarowaniem z nieba. Ks. Michał zapraszał wszystkich zgromadzonych do odkrywania darów Ducha Świętego i wzrastania w pokorze. Posłużył się też słowami Dzienniczka św. s. Faustyny: Teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało świętych, bo mało dusz jest głęboko pokornych.

Po Mszy Świętej, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, cała wspólnota udała się do przyparafialnego Domu Katolickiego, aby dzielić się radością i miłością na agapie. Po posiłku wszyscy wrócili do świątyni, aby wysłuchać katechezy ks. Bartosza Andrzejewskiego, wikariusza par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. Słowo skierowane do grup Odnowy w Duchu Świętym było piękną katechezą biblijną o potędze działania Bożego w historii narodu wybranego oraz w historii wspólnoty Kościoła. Ks. Bartosz wskazał także na ludzkie ograniczenia i braki w skutecznym wykorzystywaniu Bożej łaski oraz zaprosił wszystkich zebranych do poddania się Bożemu Duchowi, który chce scalać i umacniać to, co w człowieku słabe i nietrwałe.

Dokładnie o północy przyszedł czas na modlitwę o dary Ducha Świętego dla wszystkich obecnych. Najpierw zgromadzeni prosili o nie wspólnie, następnie modlili się nad swoimi kapłanami prosząc dla nich o potrzebna łaski, później kapłani modlili się wzajemnie za siebie, a następnie nakładali dłonie w indywidualnym błogosławieństwie na głowy wiernych upraszając dla nich dary Ducha Świętego.

Wspólne uwielbienie Chrystusa eucharystycznego oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło wigilijne czuwanie. W modlitwie i skupieniu wspomagał wszystkich zgromadzonych parafialny zespół młodzieżowy Oremus.

WIARĄ TRZEBA ŻYĆ - Nabożeństwo Fatimskie 13. 05. 2016

13 maja to dwie ważne rocznice.  Początek objawień maryjnych w Fatimie (1917 r.) oraz rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II (1981 r.)

Te dwie daty zgromadziły tego dnia parafian w kościele p.w. Wszystkich Świętych, gdzie od ponad roku znajdują się relikwie krwi Św. Jana Pawła II.   

O godz.20.00 proboszcz ks. Prałat Marian Bronikowski odprawił mszę święta w intencji miasta. W homilii odniósł się do osoby świętego Papieża, który był człowiekiem głębokiej wiary. Kaznodzieja przypomniał, zebranym, że wiara by mogła wzrastać - to trzeba nią żyć. Wiara jest jak ciemna noc pokryta gwiazdami. W nocy widzimy jednak pełniej, głębiej, bo dostrzegamy gwiazdy, odległe galaktyki. Każdy z nas jest odpowiedzialny za łaskę wiary. Jak pielęgnujemy łaskę wiary w Sieradzu? Nie tylko przez nabożeństwa i modlitwy, ale również przez troskę o świątynię parafialną, o jej zewnętrzny wizerunek, który na przestrzeni lat będzie przesądzał o naszej wierze. Ksiądz Proboszcz zachęcił parafian aby odkryli w sobie odwagę, by rzucić się w nurt wiary i myśleć jej  kategoriami. W życiu trzeba kierować się logiką wiary, tak jak to robił Jan Paweł II.

Po mszy świętej wyruszyła procesja fatimska wokół sieradzkiego rynku. Wspólnie odmówiliśmy część bolesną różańca świętego. Poleciliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej wszystkie sprawy naszego miasta i jego mieszkańców.   Rozważania przygotował i procesję poprowadził  ks. Jarosław Szpolorowski. 

I Komunia Święta - Szkoła Podstawowa nr 4

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego od kilku lat obchodzona w Polsce w 7 Niedzielę Wielkanocną w naszej wspólnocie parafialnej zyskała w tym roku szczególny wymiar. 8 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 przystąpili do I Komunii Świętej. Tradycyjnie uroczystości przewodniczył nasz Proboszcz, Ks. Prałat Marian Bronikowski. Nie zabrakło Dyrekcji Szkoły, nauczycieli wychowawców, a przede wszystkim rodzin dzieci pierwszokomunijnych. Kolegiata, która często gości w swych murach wiernych ziemi sieradzkiej, była wypełniona po brzegi. Za bezpośrednie przygotowanie dzieci odpowiedzialna była Siostra Elżbieta Kuriatto USJK, która katechizowała w Szkole, a w naszej parafii prowadzi scholę dziecięcą. Dzięki temu niezwykle rozśpiewane dzieci przeżyły swoje wyjątkowe spotkanie w Jezusem eucharystycznym wyjątkowo radośnie. Do I Komunii przystąpiło też kilkoro dzieci naszej parafii spoza Szkoły nr 4, łącznie 59. Przez kolejne dni tzw. białego tygodnia dzieci będą umacniać swą więź z Jezusem. Jak zawsze to ważne wydarzenie zostanie upamiętnione przez wspólne fotografie, pamiątkowe obrazki, ale nie zabraknie też szczególnego daru serca, bowiem na miarę swych skromnych możliwości dzieci wesprą swych rówieśników z krajów misyjnych, dzieląc się tym, co otrzymały podczas uroczystości. W ten sposób włączą się w dzieło misyjne Kościoła, dając przykład „wyobraźni miłosierdzia”. 

Wierni tradycji przodków - modlitwa o dobre urodzaje

Dni Krzyżowe, to pierwsze dni miesiąca maja, w których wierni upraszają łaskę dobrych urodzajów. Nie zapominają o tej szlachetnej tradycji wierni parafii Wszystkich Świętych. W majowe popołudnie 2, 3 i 4 dnia tego miesiąca odbyły się tradycyjne modlitwy przy krzyżach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie naszej prastarej świątyni. 2 maja pielgrzymowaliśmy przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych do krzyża na Rynku Praskim, następnego dnia modliliśmy się przy krzyżu na skrzyżowaniu ulic Rzecznej i Podrzecza, a 3 maja udaliśmy się do trzech krzyży na Krakowskim Przedmieściu. Nabożeństwom o dobre urodzaje oraz o zachowanie od wszelkich klęsk żywiołowych przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski. W każdym stacyjnym miejscu ks. Proboszcz wygłosił okolicznościową homilię podkreślając zaangażowanie sieradzan w dostojne przeżywanie tych szczególnych modlitw poprzez przygotowanie ołtarzy, udekorowanie ich kwiatami i liczne uczestnictwo młodych i starszych parafian. W taki sposób przekazuje się z pokolenia na pokolenie tradycję, która jest świadectwem żywej wiary. W tym roku nie wystraszył pielgrzymujących do krzyży nawet ulewny deszcz oraz burze, które towarzyszyły modlitewnym spotkaniom… To też znak Bożego błogosławieństwa, które na pewno przygotuje glebę, by wydała dobre plony.

Dni Krzyżowe wywodzą się z Francji. Mają już ponad 1500 lat. Zawdzięczamy je biskupowi diecezji Vienne o imieniu Mamert, który w dniach klęski nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny dla uproszenia  łaski Bożej zarządził procesje błagalne ze specjalnymi modlitwami. Do dzisiaj ten zwyczaj zachował się w niektórych wspólnotach parafialnych.

Trzeciomajowe uroczystości w sieradzkiej Kolegiacie

Jak co roku, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w sieradzkiej Kolegiacie zgromadzili się mieszkańcy naszego miasta, aby dziękować Bogu za dar Jego Matki, Nauczycielki i najlepszej Przewodniczki w drodze do Syna. Uroczysta Eucharystia w intencji naszej Ojczyzny i naszego Miasta została odprawiona o godz. 10.oo. Przewodniczył jej oraz wygłosił homilię proboszcza parafii ks. prał. Marian Bronikowski. Koncelebransami byli: ks. porucznik Władysław Włodarczyk, proboszcz parafii wojskowej w Sieradzu oraz nasz ks. wikariusz Jarosław Szpolorowski. Kaznodzieja podkreślił znaczenie duchowości maryjnej w dziejach naszego narodu i naszej parafii. Tyle zawdzięczamy Maryi i tyle intencji kierujemy poprzez Jej przemożne orędownictwo. Trzeba nam także pamiętać o naszych narodowych zadaniach, szczególnie w budowaniu dojrzałej wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa, którzy dają o nim w swojej codzienności konkretne świadectwo życia.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz szczebla państwowego oraz naszego regionu i Miasta w osobach panów Cezarego Tomczyka, posła na sejm RP, Mariusza Bądziora – starosty sieradzkiego oraz prezydenta Sieradza Pawła Osiewały. Byli także obecni przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Instytucje życia publicznego wystawiły swoje poczty sztandarowe, którym przewodził poczet sztandarowy wraz z kompanią reprezentacyjną 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia z Sieradza. Trzeciomajowe uroczystości uświetniła orkiestra Straży Pożarnej. 

I Komunia Święta - Szkoła Podstawowa nr 1

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja dzieci naszej parafii, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu przystąpiły do I Komunii Świętej. W gronie tym znalazło się też kilkoro dzieci z innych szkół. Mszy Świętej o godzinie 10.00 przewodniczył Ks. Prałat Marian Bronikowski, nasz Proboszcz. On też wygłosił homilię, której ukazał piękno i wagę przeżywanej liturgii. Jak zawsze uroczystość rozpoczęła się na placu przy figurze Matki Bożej. Dzieci z radosnym śpiewem wszedłszy do świątyni przeżyły swoje wyjątkowe spotkanie z Jezusem eucharystycznym. Towarzyszyli im rodzice, rodzice chrzestni i licznie zgromadzone rodziny. Nie zabrakło oczywiście Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 i wychowawczyń tych klas, które do I Komunii Świętej przystępowały. Katechizację dzieci prowadziła Pani Małgorzata Brodacka, która też przygotowywała je do tego nadzwyczaj ważnego w ich życiu wydarzenia. Pod koniec uroczystości w swoich podziękowaniach dzieci nie zapomniały o nikim, kto przyczynił się do godnego przebiegu tej celebracji, wyrażając wdzięczność kapłanom, katechetce, siostrze Elżbiecie i wszystkim, którzy mieli swój istotny udział w tym wydarzeniu.

Dla 39 dzieci naszej wspólnoty parafialnej rozpoczął się czas pełnego uczestnictwa w Eucharystii. W tzw. „białym tygodniu” będą codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej, by jeszcze bardziej pogłębić swoją więź z Jezusem. Otoczmy naszą modlitwą zarówno dzieci, jak i ich rodziny, by to szczególne duchowe doświadczenie pozostawiło w ich sercach trwałe owoce. 

Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania

W piątek 29 kwietnia 2016 roku  podczas mszy świętej o godzinie 16.oo J.E Bp Stanisław Gębicki udzielił sakramentu bierzmowanie grupie 127 osób.

Młodzi ludzie, po odbytej katechezie szkolnej i parafialnej zebrani wraz ze swoimi rodzicami i najbliższymi  wyznali publicznie swoją wiarę, odnowili przyrzeczenia chrzcielne i otworzyli się na działanie Ducha Świętego przyjmując z rąk biskupa sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.         

Ks. Biskup w homilii odniósł się do  postaci świętej Katarzyny ze Sieny, której liturgiczne święto przypada tego dnia i  zachęcił  zebranych  aby korzystali ze wzorów jakie daje im Kościół. 

Na zakończenie liturgii Proboszcz parafii Ks. Prałat Marian Bronikowski odwołał się do osoby błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego i gorąco poprosił młodzież  aby zapoznała   się z tą  niezwykłą  osobowością, która jest ich patronem.   Następnie Ksiądz biskup poświecił przygotowane pamiątki (FRASATINUM max ),   które zostały rozdane bierzmowanym  po skończonej liturgii.  

KSIĄDZ PETER KIM Z WIZYTĄ W SIERADZU

         5 kwietnia 2016 r. odwiedził parafię Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. Peter Kim, delegat biskupa z wyspy Jeju odpowiedzialny za przygotowanie młodych Koreańczyków do udziału w Światowych Dniach Młodzieży Krakowie. Wcześniej grupa 100 młodych z Korei będzie przygotowywać się bezpośrednio do centralnych uroczystości właśnie w Sieradzu. Ks. Peter przybył na zaproszenie wikariusza biskupiego na rejon sieradzki ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Kilkudniowy pobyt w Polsce ma na celu dokładne omówienie programu pobytu gości z Korei w Sieradzu, nawiązanie bliższych relacji z władzami miasta, regionu oraz z ks. biskupem Wiesławem Meringiem i odpowiedzialnymi za przygotowania dni w diecezji włocławskiej oraz nawiedzenie miejsc związanych z patronami Światowych Dni Młodzieży.

Centralnym punktem tego dnia była uroczysta Eucharystia sprawowana w intencji o. Jana Góry, pomysłodawcy spotkań lednickich, w których licznie uczestniczy sieradzka młodzież. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. We wspólnej modlitwie wzięła udział młodzież tworząca parafialną grupę przygotowującą się do Światowych Dni Młodzieży z parafii Wszystkich Świętych, młodzieżowy zespół muzyczny oraz przedstawiciele młodzieży z miasta i okolic. Nie zabrakło również bardzo aktywnych w przygotowania do ŚDM przedstawicieli władz miejskich w osobie starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora, Prezydenta Miasta Sieradz Pawła Osiewały, wiceprezydenta Sieradza Rafała Matysiaka oraz przewodniczącego Rady Miasta Mirosława Antoniego Owczarka.    

W homilii nasz Gość z Korei wyraził ks. Prałatowi swoją wdzięczność za możliwość spotkania oraz przedstawił pokrótce stan przygotowań do ŚDM na wyspie Jeju. Młodzież koreańska bardzo poważnie podchodzi do lipcowych wydarzeń, od dawna przygotowuje się do nich, traktując podróż do Polski i pobyt na ziemi św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II jako swoistą pielgrzymkę. Wciąż troszczą się o jak najlepsze przygotowanie duchowe, szczególnie poprzez poznawanie historii patronów ŚDM. Kaznodzieja podkreślił fakt zróżnicowania kulturowego. Jednak te różnice nie stanowią większego problemu, gdyż „wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga i mamy takie same serca. Na pewno będziemy porozumiewali się językiem miłości: uśmiechem, spojrzeniem, serdecznością i gościnnością”. Ks. Peter bardzo ucieszył się dobrym muzycznym zapleczem, które dało swój wyraz w oprawie Eucharystii przez młodzież z parafialnego zespołu.

Po Mszy Świętej została odmówiona pod przewodnictwem o. Jarosława Kamińskiego, misjonarza z Korei litania do św. Józefa, szczególnego Patrona sieradzkiej Kolegiaty, po czym błogosławieństwa końcowego Najświętszym Sakramentem udzielił ks. Peter Kim.

Po uroczystościach w świątyni przyszedł czas na wspólną radość ze spotkania za stołem w gościnnej plebanii. Ks. Prałat, gospodarz spotkania, wyraził swoją wielką radość z pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie skierowane do wszystkich przybyłych gości. Przyszedł też czas na wymianę prezentów między Gościem z Korei oraz przedstawicielami miejscowych władz. Przy stole zostały podjęte bieżące sprawy związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w diecezji oraz w mieście. Władze miejskie potwierdziły swój aktywny udział w organizacji wydarzeń oraz w pomocy logistycznej związanej chociażby z transportem młodzieży na miejsca wspólnych spotkań diecezjalnych.

Ks. Peter Kim nie krył swojego wzruszenia i zadowolenia z otwartości i gościnności polskich przyjaciół. Wyraził również przekonanie, że wzajemne kontakty dzięki Światowym Dniom Młodzieży staną się okazją do trwałych więzów przyjaźni i wzajemnego umacniania w wierze młodych z Korei i z Polski.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
WIELKA SOBOTA
Święcenie pokarmów na stół wielkanocny

Wielka Sobota jest czasem adoracji Chrystusa w Grobie Pańskim. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. Jesteśmy zamyśleni nad tajemnicą śmierci Chrystusa, która przeprowadza nas do nowego życia. Stąd też przygotowując się do radości Zmartwychwstania w Wielką Sobotę święci się pokarmy, które będą spożywane podczas uroczystego wielkanocnego śniadania w gronie rodzinnym.

W naszej świątyni od godz. 9.oo do 16.oo w odstępach co pół godziny święciliśmy pokarmy. Licznie gromadzący się wierni adorowali Chrystusa oraz przynosili – jak każe tradycja – pięknie przyozdobione wielkanocne koszyczki ze świątecznymi przysmakami. 

WIELKI PIĄTEK - WIECZÓR OFIARY

W Wielki Piątek w tradycji chrześcijańskiej jest szczególnym czasem jednoczenia się z ofiarą Chrystusa na ołtarzu Krzyża. W ten dzień nie celebruje się Eucharystii. „Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa” – podkreślał Ojciec Święty Benedykt XVI.

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. prałat Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej Kolegiaty. Po wymownym geście prostracji przed ołtarzem rozpoczyna się liturgia słowa z rozważaniem Męki Pańskiej, a następnie uroczysta modlitwa powszechna w formie 10 wezwań wraz z dziesięcioma modlitwami kierowanymi ku Bogu przez przewodniczącego liturgii. Kolejnym i zarazem najważniejszym punktem tej celebracji jest adoracja Drzewa Krzyża. Podkreślił znaczenie tego momentu w swojej homilii ks. Jarosław Szpolorowski zapraszając do głębokiego przeżywania momentu ucałowania krucyfiksu jako znaku całkowitej przynależności do Chrystusa i złączenia z nim swojego życia we wszystkich trudach i doświadczeniach codzienności. Następnie licznie zgromadzeni wierni przyjęli do swoich serc żywego Chrystusa w Komunii św. Ostatni punkt wielkopiątkowej liturgii to procesja do Grobu Pańskiego. W tym roku przewodnim tematem dekoracji grobu jest zaproszenie do czynienia miłosierdzia na wzór Chrystusa, który na krzyżu w pełni okazał względem wszystkich wierzących w Niego ogrom Miłosierdzia Boga.

Czas adoracji przy Grobie Pańskim swoim śpiewem i modlitwą ubogacała grupa parafialnej młodzieży oraz zespół muzyczny, którzy wraz z wiernymi naszego miasta do godziny 22.oo adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Warto podkreślić, że o godz. 15.oo uroczyście rozpoczęliśmy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Mariusz Adamczewski.

WIELKI CZWARTEK - WIECZÓR MIŁOŚCI

Rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne. Wielkoczwartkowy wieczór zaprasza nas do pochylenia się nada tajemnicami Eucharystii i Kapłaństwa. To dwa sakramenty wzajemnie od siebie zależne, które dla każdego wiernego są nieocenionym skarbem. Dlatego też Wielki Czwartek jest dniem dziękczynienia za te sakramenty. W godzinach porannych kapłani z naszej parafii celebrowali wspólnie z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Mszę Świętą Krzyżma we włocławskiej katedrze. Tam też odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Ksiądz Biskup poświęcił także olej krzyżma, olej chorych oraz olej katechumenów.

Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana w godzinach wieczornych rozpoczyna świętowanie Triduum Paschalnego. W naszej parafii rozpoczęliśmy uroczystą celebrację, której przewodniczył Ksiądz proboszcz Marian Bronikowski, o godzinie 18.oo. Koncelebransami byli księża wikariusze: Michał Styczyński, Jarosław Szpolorowski, Mariusz Adamczewski oraz ks. Marek Musielak. Homilię wygłosił ks. Michał Styczyński. Kaznodzieja zaznaczył, jak wielkim darem i zadaniem jest Eucharystia. Podkreślił również, że chrześcijanin nie może realizować swojego powołania bez Eucharystii – cudownego lekarstwa, które daje niesamowitą moc. Każda Msza Święta, w której uczestniczymy zaprasza nas do okazywania miłości względem naszych bliźnich przez konkretne czyny miłości. Jezus umył swoim uczniom nogi zapraszając nas do świadectwa miłości. Trzeba nam codziennie z większą gotowością serca otwierać się na dar miłości ofiarowany przez Pana, poprzez który uczy nas służyć naszym bliźnim. Po homilii ks. Prałat obmył nogi dwunastu mężczyznom dla upamiętnienia wydarzenia z Wieczernika.

Po modlitwie po Komunii Świętej przedstawiciele wszystkich wspólnot parafialnych wyrazili swoje dziękczynienie za ofiarną posługę kapłanów. Było wiele ciepłych i serdecznych słów skierowanych do naszych księży wraz z zapewnieniem o modlitwie.

Ksiądz prałat Marian Bronikowski podziękował wszystkim parafianom za serdeczne życzenia i wszelkie wyrazy życzliwości. Podkreślił również, że kapłaństwo jest szczególnym zadaniem, które wymaga od wszystkich posługujących wielkiego zaangażowania i ofiarności. Pasterz ma iść przed stadem, musi wciąż czuwać i pomagać wiernym w ich drodze do świętości.

Ostatnim punktem celebracji wielkoczwartkowej było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia zwanego Ciemnicą. To miejsce symbolizuje uwięzienie Chrystusa po Wieczerzy, w noc oczekiwania na wyrok. Podczas procesji używa się kołatek i śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę.

Po przeniesieniu Pana Jezusa do Ciemnicy wierni mogli adorować Chrystusa do późnych godzin wieczornych. 

Droga Krzyżowa ulicami Sieradza

18 marca, w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową kierowani praktyką lat ubiegłych i potrzebą ducha, uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej ulicami Sieradza. 

Zanim  wyruszyliśmy z krzyżem na ulice, które codziennie pokonujemy zdążając do pracy, szkoły czy sklepów. modliliśmy się podczas Eucharystii w sieradzkiej kolegiacie p.w Wszystkich Świętych. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marian Bronikowski, proboszcz parafii i  wikariusz biskupi rejonu sieradzkiego  Kaznodzieja  przypomniał, że krzyż jest wpisany w życie każdego z nas, a odprawiając nabożeństwo drogi krzyżowej rozważamy wielką miłość Boga względem nas i doświadczamy Jego miłosierdzia.

Po mszy świętej z krzyżem na ramionach wyruszyliśmy rozpamiętywać mękę Pańską przy kolejnych 14 stacjach. Nabożeństwu przewodniczył ks Mirosław Miłek proboszcz parafii NSJ.

Rozważania poprowadzili parafianie obu sieradzkich parafii. Teksty tegorocznej drogi krzyżowej koncentrowały się na katechizmowych uczynkach względem ciała i ducha, do czego zachęcił  nas papież Franciszek w  bulli Misericordiae vultus ogłaszającej rok miłosierdzia:  „Jest moim życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i ducha. Będzie to sposobem do obudzenia naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, byśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie.”

Droga Krzyżowa zakończyła się w kościele NSJ w Sieradzu. Ks. Mirosław Miłek  na zakończenie podziękował wszystkim  uczestnikom i przypomniał, za św. Janem od Krzyża, że pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. 

Odwaga Bożej Miłości - rekolekcje wielkopostne w Roku Miłosierdzia

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne, którym przewodniczył ks. Łukasz Patoń ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Obecnie ks. Łukasz odbywa studia doktoranckie z teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Odwaga Bożej Miłości – to temat tegorocznych ćwiczeń wielkopostnych. Ojciec Rekolekcjonista dzielił się świadectwem swojego życia oraz pracy duszpasterskiej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Każdego dnia rekolekcji zatrzymywaliśmy się na głównych postaciach dobrze znanej przypowieści biblijnej o miłosiernym Ojcu, aby spojrzeć na swoje życie i nasze postawy, jakie przyjmujemy wobec Miłosiernego Ojca. Bóg wciąż wychodzi nam naprzeciw i czeka cierpliwie na nasze powroty do Niego. Podczas rekolekcji ks. Łukasz  zapraszał nas do dojrzałego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. Zwracał również uwagę na potrzebę dobrego ukształtowania własnego sumienia – wewnętrznego głosu kształtującego naszą codzienność.

Rekolekcje wielkopostne trwały od 12 do 16 marca. Uczestniczyli w nich również uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych znajdujących się na terenie naszej parafii. Uważne wsłuchiwanie się w nauki rekolekcyjne zaowocowało decyzją przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania przez licznie zgromadzonych wiernych. Radowaliśmy się wszyscy z faktu, że wiele serc skorzystało z powrotu do Miłosiernego Ojca wciąż oczekującego z darem przebaczenia.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl