Wydarzenia

Młodzież naszej Parafii aktywnie uczestniczyła w tegorocznych Roratach - 19.12.2018

Przez cały grudzień, na wszystkich Mszach Św. wotywnych o NMP w Adwencie (tzw. Roratach) Bazylika Kolegiacka zapełnia się wiernymi. W tym roku jednak szczególnie widoczni byli młodzi, przygotowujący się do sakramentu bierzmowania. Każdego dnia kilkudziesięciu młodych ludzi przychodziło na 6:00 rano, aby nie z obowiązku, lecz z radością uczestniczyć w uroczyście celebrowanych Mszach Św. Roratnich.

Nie mogło to ulec uwadze duszpasterzy, którzy w ostatnich dniach Rorat postanowili zauważyć i docenić gorliwość młodzieży. Na Eucharystii w dniu 19 grudnia br. o godz. 6:00 Ks. Patryk Laskowski – odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do bierzmowania – zaprosił kandydatów bliżej Ołtarza. W homilii celebrans przybliżył słuchaczom historię zmarłej niedawno Heleny Kmieć – polskiej misjonarki i pełnej radości dziewczyny, która swoją młodzieńczą energię czerpała z łaski Bożej.

Słowo do Młodych skierował także proboszcz sieradzkiej fary ks. inf. Marian Bronikowski. Ks. Proboszcz nie krył swojej radości z faktu, że pomimo wczesnych godzin porannych prezbiterium Bazyliki zapełniło ok. 80 młodych kandydatów. W odpowiedzi na ich gorliwość i zaangażowanie, każdy z nich otrzymał od Ks. Infułata Ewangelizacyjny Katechizm Młodych pt. „Miłość jest najważniejsza”. Redaktorem tego unikalnego wydania jest znany w naszej wspólnocie ks. dr hab. Paweł Mąkosa z KUL-u, który głosił w zeszłym rekolekcje adwentowe.

Dodatkową radość przyniosło obdarowanie dzień wcześniej wszystkich uczestników Mszy Św. Roratnich niepodległościowym różańcem, nawołującym do codziennej modlitwy w intencji Wolnej Ojczyzny.

Rekolekcje Adwentowe w naszej Parafii - 15-18.12.2018

 W dniach od 15 do 18 grudnia br. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe. Był to dla nas szczególny czas łaski, gdy serca można było przygotować na przyjście nadchodzącego Pana.

Tegorocznym ćwiczeniom duchowym przewodził ks. Łukasz Bankowski – prezbiter diecezji świdnickiej, obecnie student historii Kościoła na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Rekolekcje przebiegały pod hasłem  „Zobaczymy Twarzą w Twarz”, zaczerpniętym z 1 Listu Św. Pawła do Koryntian. Ks. Łukasz apelował w czasie homilii do rozbudzania w sercach darów Ducha Św.: wiary, nadziei i miłości. Ks. Rekolekcjonista dał się również poznać jako aktywny duszpasterz oraz błyskotliwy rozmówca w kontakcie z najmłodszymi parafianami.

W ostatni dzień rekolekcji (wtorek) wszyscy wierni mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, przy którym posługiwali kapłani dekanatu sieradzkiego pierwszego oraz drugiego. Tego samego dnia na Mszy Św. o godz. 11:00 chorzy z naszej wspólnoty przystąpić także do sakramenty namaszczenia poświęconym olejem.

Program Rekolekcji Adwentowych - 15. - 18.12.2018

 W załączniku pełny program przebiegu tegorocznych rekolekcji adwentowych. Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału!

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 08.12.2018

 8 grudnia br. w naszej wspólnocie parafialnej obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Bogurodzicy jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia.

Uroczyste świętowanie rozpoczęliśmy Eucharystią o godz. 6:00. Przewodniczył jej proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski, który również tego dnia obchodził swoje imieniny i urodziny. Celebrans wygłosił również homilię skierowaną do dzieci, wyjaśniając piękno i doniosłość roli Maryi w dziele zbawienia. Przez analogię do monstrancji z Najświętszym Sakramentem, celebrans wyjaśniał zebranym wymowę "przygotowywania" Maryi do szczególnej funkcji ukazywania przez siebie Chrystusa.

Po modltiwie po Komunii Św. liczne delegacje parafialne złożył Ks. Proboszczowi serdeczne życzenia, czyniąc to również w czasie Eucharystii o godz. 18:00, w czasie której Ks. Infułat pobłogosławił dzieciom pierwszokomunijnym medaliki z wizerunkiem Niepokalanej Maryi.

Ustanowienie nowych Lektorów - 08.12.2018

8 grudnia br., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej dwudziestu kandydatów z dekanatu sieradzkiego I i II otrzymało błogosławieństwo do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Młodzi mężczyźni z sieradzkich parafii przez cztery tygodnie gorliwie przygotowali się do powierzonej im funkcji. Wśród konferencji mogli poznać teologiczną głębię Słowa Bożego, emisyjne podstawy wymowy i artykulacji, rozumienie czytanego tekstu oraz zagadnienia praktycznej posługi w zakrystii i prezbiterium. Opiekę nad kursem lektorskim sprawowali dekanalni duszpasterze służby liturgicznej: ks. Krzysztof Mętlewicz (dek. sieradzki I) oraz ks. Maciej Adamski (dek. sieradzki II).

Uroczystej Eucharystii o godz. 10:00 w Bazylice Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Sieradzu przewodniczył wikariusz biskupi rejonu sieradzkiego ks. inf. Marian Bronikowski. Mszę Św. koncelebrował opiekun LSO dekanatu sieradzkiego II ks. Maciej Adamski, który wygłosił również okolicznościową homilię. Ks. Adamski w podjętym rozważaniu wskazał na istotę obchodów przeżywanej uroczystości maryjnej, podkreślając wyjątkowo rolę Matki Bożej w historii zbawienia. Homilista zaapelował także do lektorów, aby na wzór Maryi wiernie naśladowali Jej bezgraniczną miłość do Wcielonego Słowa Bożego.

Po homilii kandydaci otrzymali z rąk celebransa błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora oraz widoczny znak posługi w postaci krzyży lektorskich. Na zakończenie Eucharystii delegacja nowo ustanowionych lektorów złożyła na ręce celebransa podziękowania oraz życzenia z racji jego imienin oraz urodzin. Chwilę później wszyscy uczestnicy Liturgii udali się z naręczami białych róż pod figurę Matki Bożej na dziedzińcu kościelnym, podtrzymując lokalną tradycję uczczenia w ten dzień Matki naszego Pana.

Ks. Jarosław Rodzik SAC głosił Słowo Boże w naszej Parafii - 02.12.2018

Prawdziwym duchowym wprowadzeniem w Okres Adwentu była I Niedziela Adwentu. Na wszystkich celebrowanych tego dnia Eucharystiach Słowo Boże wygłosił ks. Jarosław Rodzik SAC. Od wielu lat jest Redaktorem Naczelnym Kwartalnika "Apostoł Miłosierdzia Bożego". 

Jak dowiadujemy się na Stronie Internetowej kwartalnika, pismo to "szerzy kult Miłosierdzia Bożego w myśl słów Pana Jezusa, które powiedział do św. Faustyny: „Mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje” (Dz. 848), umacnia w wierze, uczy zaufania Bogu w różnych sytuacjach życiowych, zachęca do modlitwy. Szeroka tematyka i przyjazny język to ogromne zalety treści, którymi chcemy się podzielić. Staramy się, aby za pośrednictwem naszego czasopisma, orędzie o miłosiernej miłości Boga docierało do jak największej liczby ludzi".

Homilista opowiadał o swojej pracy redakcyjnej i duszpasterskiej, ale przede wszystkich, odwołując się do czytań mszalnych, wyjaśniał wymowę i główne aspektu Adwentu. Wielu Parafian po zakończonej Eucharystii miało okazję wesprzeć materialnie ks. Jarosława w jego dalszej działalności wydawczniczej.

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl