Wydarzenia

Msza Święta ku czci Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sieradzkiej 24.09.2016

Dnia 24 września 2016 r., w sobotę, byliśmy uczestnikami Mszy Świętej ku uczczeniu Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sieradzkiej. W uroczystościach pod przewodnictwem ks. prałata Mariana Bronikowskiego wzięli udział m.in:

- rodziny Konspiracyjnego WP oraz kombatanci,

- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - prof. dr hab. Wojciech Falkowski,

- panowie posłowie: Łukasz Rzepecki, Tomasz Rzymkowski, Piotr Polak, senator Michał Seweryński, pani Krystyna Grabicka - posłanka IVi VI kadencji,

- pani Joanna Skrzydlewska - członek zarządu Województwa Łódzkiego,

- gen. bryg. Robert Głąb,

- Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała z zastępcą Rafałem Matysiakiem,

- Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Owczarek,

- przedstawiciel IPN Krzysztof Latocha

przy asyście wojskowej z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

 

Pielgrzymka klas trzecich gimnazjum do Lichenia

Dnia 21.09.2016 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum z terenu naszej parafii wraz z katechetami i ks. Rafałem udali się na pielgrzymkę do Lichenia, gdzie spotkali się z młodzieżą z całej diecezji w ramach ogólnodiecezjalnej pielgrzymki osób przygotowujących się do bierzmowania.

Wizyta Pielgrzyma

W dniu 11.09.2016r., w niedzielę, na wszystkich Mszach Świętych naszym gościem był Dominik Włoch, Pielgrzym przez duże "P". To człowiek, który przeszedł w życiu około 30 tys. km. Przekazywał nam obok historii z podróży opis działania Boga w jego życiu. Podróżował na pieszo m.in. do Jerozolimy. Historię Bożych interwencji w czasie swoich pielgrzymek zawarł w książkach "Małe cuda Boga" oraz "W drodze do Jerozolimy". Poza Eucharystią mogliśmy się z nim spotkać i zadawać pytania na spotkaniu autorskim o godzinie siedemnastej,gdzie opowiadał również o początkach swojego pielgrzymowania. 

Poswięcenie tornistrów

4 września podczas uroczystej Mszy Świętej ks. prałat Marian Bronikowski poświęcił tornistry uczniom klas szkoły podstawowej. Dzieci odwdzięczyły się, przygotowując śpiew i czytania na liturgii.

Dożynki 2016

W niedzielę 28 września uczestniczyliśmy we Mszy Św. z racji dożynek w naszej kolegiacie, gdzie podziwialiśmy piękny wieniec przygotowany staraniem mieszkańców wsi Mnichów wraz z delegacją w strojach ludowych

Odpust Matki Bożej Szkaplerznej w kaszubskiej oprawie

Jak tradycja każe, w niedzielę 17 lipca po wspomnieniu Matki Bożej z góry Karmel, wspólnota parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywała tradycyjną uroczystość odpustową. W tym roku towarzyszyło jej kilka innych ważnych wydarzeń.  

Podczas wszystkich niedzielnych nabożeństw głosił Słowo Boże ks. prof. Jan Perszon, kierownik Kaszubskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, która wieczorem przybyła do parafii Wszystkich Świętych na nocleg. Kaznodzieja przewodniczył również uroczystej Mszy Św. odpustowej o godz. 18.oo. Przybyli na nią liczną grupą kaszubscy pielgrzymi wraz ze swoimi kapłanami, którzy koncelebrowali Mszę św. Gospodarz miejsca, ks. prał. Marian Bronikowski, przywitał wszystkich zebranych ciesząc się z tak wyjątkowej oprawy uroczystości odpustowej. Ks. Perszon dziękował sieradzkim parafianom za ich serdeczność okazywaną co roku przechodzącym na Jasną Górę pielgrzymom. Wspomniał, że postawa sieradzan jest tak bliska trosce ewangelicznych niewiast, o których przypominała ewangelia dnia. Pan Jezus ma dla każdego czas, dlatego chce spotykać się z każdym człowiekiem jak z przyjacielem – podkreślał kaznodzieja.

Przed procesją eucharystyczną i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem nastąpił uroczysty moment wręczenia pamiątkowych albumów przedstawicielom rodzin przyjmujących gości z Korei Południowej uczestniczących w Dniach w Diecezji z racji Światowych Dni Młodzieży. Następnie w uroczystej oprawie z rąk ks. prof. Jana Perszona otrzymali specjalnie przygotowane pakiety wolontariusze z naszej parafii zaangażowani w przygotowanie i oprawę Święta Młodych z całego świata w naszej diecezji i parafii.

Uczestnicy parafialnego odpustu na zakończenie uroczystości z wielkim wzruszeniem wysłuchali pięknego hymnu kaszubskich pielgrzymów wykonanego w ich języku. Serca wszystkich biły w rytm Niepokalanego Serca Maryi, która tuliła zgromadzonych i przedstawiała wszystkie sprawy swojemu Synowi. 

Goście z Litwy i Węgier z folklorystycznym programem

W ramach VII Międzynarodowego Festiwalu „Folklor świata”, który odbywał się w Zduńskiej Woli gościliśmy w naszej parafii zespoły folklorystyczne, które w tych dniach zatrzymały się również w Sieradzu.

Podczas Mszy św. o godz. 10.oo swoją obecnością oraz pięknym śpiewem ubogaciły liturgię dwa zespoły: „Różnowska Dolina” z Rożnowa oraz Polski Zespół Artystycznej Pięśni i Tańca „Wilia” z Litwy. Pierwszy z nich w swoim bogatym repertuarze ma m. in. widowisko „We wilijo św. Jendrzeja”, obrzędowe pieśni i tańce, wydał płytę z kolędami i pastorałkami. Bierze czynny udział w życiu Gminy Gródek nad Dunajcem uświetniając imprezy okolicznościowe, festyny, prymicje i dożynki.

Zespół „Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który już 55 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie, jak też poza jej granicami. Zespół bierze udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami. Ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi wileńskiej.

Bezpośrednio po Mszy Św. zespoły przedstawiły krótki program artystyczny na placu przed Domem Katolickim, który cieszył się wielkim zainteresowaniem naszych parafian.

Następnym zespołem, który uczestniczył we Mszy Św. był zespół folklorystyczny z Węgier. Chociaż ciężko zrozumieć język węgierski, piękne pieśni wykonane podczas Eucharystii oraz przepiękny program po zakończeniu celebracji napełnił serca widzów radością oraz wdzięcznością. Po zaprezentowaniu swoich talentów młodzi Węgrzy zwiedzili prastarą sieradzką Kolegiatę, po której oprowadzał sam proboszcz parafii Wszystkich Świętych ks. prał. Marian Bronikowski. 

Szkolenie wolontariuszy uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży

W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży na poziomie diecezjalnym odbyło się w naszej parafii szkolenie dla wolontariuszy z naszego miasta. Spotkaniu przewodniczyły panie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Uczestniczyło w nim 25 wolontariuszy z parafii Najświętszego Serca Jezusowego oraz z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Tematyka szkolenia dotyczyła wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom diecezjalnych spotkań. Poruszono tematykę specyfiki wielkich zgromadzeń wraz z wszelkimi możliwymi zachowaniami, które można przewidzieć, łącznie z zagrożeniami zdrowia i życia podczas niespodziewanych zachowań bądź ataków. Uczestnicy otrzymali odpowiednie wytyczne co do identyfikowania osób zagrażających bezpieczeństwu i powiadamiania o tym fakcie odpowiedzialne służby. Przekazano również młodzieży ważne numery telefonów, dzięki którym mogą się kontaktować z osobami gotowymi udzielić fachowej pomocy w różnych trudnych sytuacjach. W spotkaniu uczestniczyli dekanalni duszpasterze młodzieży ks. Robert Nawrocki oraz ks. Michał Styczyński.

Ostatni Winowajca - świadectwo brata Mariana Markiewicza

Podczas Mszy Świętej niedzielnej usłyszeliśmy podczas ogłoszeń duszpasterskich osobliwą zapowiedź: „Jutro, o godzinie 18.oo gościć będziemy Ostatniego Winowajcę – brata Mariana Markiewicza, który bezpośrednio po zakończonej Eucharystii przybliży nam codzienność św. Jana Pawła II”.

Już sama treść ogłoszenia wzbudziła w nas zaciekawienie. Skorzy do osądzania i wydawania wyroków parafianie w dość licznej grupie przybyli, by zobaczyć „Winowajcę” i posłuchać, co ma do powiedzenia.

U stóp ołtarza ukazała się nam wysoka postać brata w sutannie zwieńczonej koloratką i przepasanej zielonym pasem. Nasz ks. Proboszcz przedstawił nam gościa informując, że brat Marian jest przedstawiciele Zgromadzenia Serca Jezusowego, którego zadaniem jest służba Kościołowi w jego licznych zadaniach duchowych i egzystencjalnych.

Brat Marian, jak sam później wspomniał, wstąpił do Zgromadzenia w roku 1969, a w roku 1970 po nowicjacie był delegowany do czynnej służby w Kościele. Swego rodzaju wyróżnieniem była funkcja kierowcy podczas posługi pełnionej w Kolegium Polskim w Rzymie. To właśnie brat Marian zawiózł kard. Karola Wojtyłę na konklawe do Watykanu.

Pamiętamy wszyscy datę 6 października 1978 r. i godz. 18.44, kiedy to ogłoszono wybór kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wielkie wyróżnienie , radość wszystkich Polaków, oczekiwanie świata, od początku całkowite zawierzenie Bogu i natychmiastowe wskazania: Ne lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi, Jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych”. To początek pontyfikatu papieża Słowianina, który przez pragmatyzm miał duszę sentymentalną, przeżywającą tak wielkie zmiany w życiu osobistym.

Brat Marian przez sześć kolejnych lat był bezpośrednim świadkiem codziennego życia naszego Wielkiego Polaka. Przede wszystkim wyjaśnił zebranym w naszej parafialnej bibliotece przyczynę nazwania go „ostatnim winowajcą”. Otóż Ojciec Święty lubił przy każdej sposobności podkreślać, że to brat Marian zawiózł go na konklawe i pozostawił na tak wielkie trudy pasterzowania i to w całym Kościele.

W życiu codziennym Watykanu było też dużo wesołości, anegdot, skojarzeń. Papież lubił żartować, na przykład wymyślił, że biskup Jeż to cud, bo przecież jeż, a nie kole! Wiele wydarzeń, a więc spotkania z przedstawicielami państw, audiencje w sali papieskiej, podróże apostolskie, posiłki były nam przybliżone w sposób audiowizualny. Brat Marian swoje komentarze ubarwiał gwarą ludową, góralską, którą lubił też się posługiwać św. Jan Paweł II.

Dominującą potrzebą papieża była modlitwa. Lubił oddalać się od tłumu jak Jezus i spędzać czas na rozmowie z Bogiem. Ciągle coś czytał, robił notatki. Był też bardzo bezpośredni w kotakcie z drugim człowiekiem. Często powtarzał: „No widzisz Marianku… Kiedy ja to przeczytam!” Uwielbiał malowniczość gór. Apelował do sumień ludzkich – szczególnie w Skoczowie wobec przedstawicieli władz: Lecha Wałęsy i Józefa Oleksego.

Na zakończenie spotkania ks. proboszcz Marian Bronikowski wyraził pragnienie ożywienia spotkań przy relikwiach krwi św. Jana Pawła II w kaplicy Matki Bożej w naszej Kolegiacie, a brata Mariana wskazał jako ważnego świadka duchowości Świętego i zaproponował kontynuację odwiedzin. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

 

tekst: Irena Zalc

Spotkanie z rodzinami przyjmującymi gości z Korei

W niedzielę 19 czerwca 2016 r. w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyło się spotkanie rodzin przyjmujących w swoich domach Gości z wyspy Jeju, którzy będą przebywać w naszym mieście w ramach Światowych Dni Młodzieży. Przybyli na nie przedstawiciele rodzin z obu sieradzkich parafii. Na spotkaniu byli również obecni duszpasterze młodzieży dekanatów sieradzkiego I i II, a przewodniczył mu ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych.

Na wstępie uczestniczy obejrzeli dwa krótkie filmy prezentujące cudowne pejzaże, wspaniałą roślinność oraz ciekawe tradycje panujące na wyspie Jeju. Następnie ks. Prałat podzielił się swoimi wrażeniami w związku z wizytą, którą odbył do tego niezwykłego miejsca. Kościół koreański jest młodym, prężnie rozwijającym się kościołem. Jego bogactwem jest wielu męczenników, którzy ugruntowali wiarę wśród Koreańczyków. Ks. Bronikowski podkreślał wielkie zaangażowanie młodych w przygotowanie się do Światowych Dni Młodzieży.

Kolejnym punktem spotkania było zwrócenie uwagi na kilka bardzo ważnych kwestii związanych z wizytą naszych Gości w domach polskich rodzin. Młodzi z Korei żyją w innej, różniącej się od naszej, kulturze, stąd też należy zaakceptować pewne formy zachowań i formy obyczajowe, które na pewno pomogą w przyjemnym spędzaniu wspólnego czasu w polskich domach.

Na zakończenie przedstawiono dokładny program pobytu Koreańczyków w Sieradzu, po czym można było zadać pytania nurtujące obecnych w związku z jak najlepszym przygotowaniem się polskich rodzin na spotkanie z gośćmi, którzy przybędą do Sieradza już 20 lipca. Będzie to zapewne czas nawiązywania bliskich relacji, które – KTO WIE? – może zaprowadzą kiedyś sieradzan na wyspę Jeju. Prawdopodobnie niebawem zostaną otwarte bezpośrednie połączenia lotnicze na koreańską wyspę. Warto o tym pomyśleć już dzisiaj….

XX Spotkania Lednickie Młodych - AMEN

Jak co roku, grupa młodzieży z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu udała się na spotkanie młodych na Polach Lednickich. Kolejne, już 20 spotkanie młodzieży na Lednicy było bogate w świętowanie ważnych wydarzeń. Oprócz okrągłej rocznicy spotkań lednickich zgromadzeni uczcili 1050 rocznicę Chrztu Polski u jej źródeł chrzcielnych oraz 800-lecie zakonu Dominikanów. Tym razem nie było wśród młodych o. Jana Góry, ale spoglądał na wszystkich zgromadzonych z nieba.

Tegoroczne spotkanie młodych zostało zatytułowane jednym słowem AMEN. Wszystko co dzieje się w życiu chrześcijanina zamyka się w tym krótkim słowie. Amen znaczy „niech tak będzie”. Nie trudno zgodzić się z wyznawaną wiarą w obliczu tak wielkich wydarzeń, które przychodzi świętować chrześcijanom. Młodzież uczestnicząca we wspólnym czuwaniu obficie korzystała z czasu łaski (również w postaci deszczu, który spadł zapowiadając Godzinę Miłosierdzia) szczególnie przez sakrament pokuty oraz Eucharystię, której przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. Homilię wygłosił ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski bp Edward Dajczak. Kaznodzieja podkreślił, że dzisiaj potrzeba nam świadectwa wiary. Zaprosił wszystkich zgromadzonych do częstego czytania Słowa Bożego i życia według Niego. Każdy uczestnik otrzymał krzyż i egzemplarz Nowego Testamentu. Bp Edward poprosił, aby napisać swoje imię na pierwszej stronie Biblii, aby to rzeczywiście było moje słowo. Słowo Boże nie jest informacją. To nie jest Biblia na półkę. To nie jest gadżet. Tylko to słowo jest faktycznie usłyszane, które wydaje owoce.

Nocne czuwanie oraz przejście przez Lednicką Rybę – Bramę Miłosierdzia było prawdziwym świadectwem zgromadzonych młodych, którzy swoje życie pragną budować na fundamencie wiary. 

MAJÓWKA MŁODYCH - W oczekiwaniu na ŚDM

28 maja 2016 r. w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyła się Majówka Młodych. Uczestniczył w niej koordynator Światowych Dni Młodzieży w diecezji włocławskiej ks. prał. Artur Niemira. Spiritus movens spotkania ks. prał. Marian Bronikowski kilka minut po godzinie 19.oo  powitał wszystkich zgromadzonych przy figurze Matki Bożej. Ciesząc się z obecności ks. Koordynatora wyraził jednocześnie swoją wdzięczność wszystkim młodym i starszym, którzy nie pogardzili zaproszeniem. Wspomniał również o naszych gościach z Korei, którzy w drodze do Krakowa zatrzymają się na kilka dni właśnie w Sieradzu. Po powitaniu zgromadzeni modlili się Litanią do Matki Bożej pod przewodnictwem młodzieżowego zespołu Oremus z parafii Wszystkich Świętych. Następnie zabrał głos ks. prał. Artur Niemira. Odnosząc się z wielkim szacunkiem do tak czcigodnego miejsca, jakim jest sieradzka Kolegiata ks. Niemira wyraził podziw dla wszystkich młodych i starszych parafian, którzy są zatroskani o to wyjątkowe miejsce. Zapewne nasi goście z Korei będą urzeczeni tymi miejscami oraz gościnnością sieradzkiej społeczności. Ksiądz Koordynator odniósł się do niepokojących informacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży. Wszystkim zależy, żeby podczas tego spotkania było jak najbezpieczniej. Młodzi obecni na Majówce zostali zachęceni do aktywnego współtworzenia Święta Młodych z całego świata. Potrzeba zaangażowania właśnie ze strony polskiej młodzieży – podkreślał ks. Niemira zachęcając do przekazywania innym młodym wiadomości o tych wyjątkowych wydarzeniach i tym samym zapraszania do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży.

Druga część sobotniej Majówki przebiegła w miłej i radosnej atmosferze wspólnego śpiewu i tańca na chwałę Pana. Młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami przy dźwiękach lednickich śpiewów… i nie tylko… przygotowywała się tym samym na najbliższe spotkanie młodych, które już 4 czerwca zgromadzi wszystkich tam, gdzie zaczęło się chrześcijaństwo, przy znaku ryby. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Czwartek… Dzień jak każdy inny – można tak powiedzieć. Jednak dla chrześcijanina jest to dzień wyjątkowy. Kojarzy się bowiem z ważnymi wydarzeniami. To właśnie czwartkowy wieczór jest pamiątką ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Od wieków w polskiej tradycji czwartek jest również dniem uwielbienia Boga i dziękczynienia za tę doskonałą i żywą pamiątkę, którą kapłani uobecniają podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Każdego roku w Boże Ciało wierni dziękują Bogu za Jego Ciało i Krew, które zostawił, aby nim się posilać w drodze do Nieba.

W tym roku obchód Uroczystości Bożego Ciała przypadł na 26 maja. W Kolegiacie sieradzkiej uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.oo, po której wyruszyła procesja eucharystyczna ulicami miasta, przewodniczył ks. por. Władysław Włodarczyk. Współkoncelebransami byli: gospodarz miejsca ks. prał. Marian Bronikowski oraz senior ks. kanonik Leon Baszczyński.

Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: Kolegiacką, Rynek, Dominikańską, Warcką, Żwirki i Wigury, Kościuszki, Krótką i Ogrodową. Wierni przygotowali tradycyjnie 4 ołtarze na trasie procesji, które swoją dekoracją nawiązywały do przeżywanego w Kościele Roku Miłosierdzia. Przy drugim ołtarzu ks. Prałat wygłosił okolicznościową homilię skierowaną do wszystkich uczestników uroczystości. Kaznodzieja podkreślał wyjątkowość daru Eucharystii oraz wielką miłość Bożą, dzięki której Chrystus przychodzi do człowieka na każde Jego żądanie. Nie jesteśmy godni tego daru, a jednak Bóg nie odmawia nam nigdy swojej miłości, której najgłębszym wyrazem jest właśnie Eucharystia. Ks. Bronikowski wspomniał także zakochanego we Mszy Świętej Jana Pawła II. Nasz Święty Papież bardzo przeżywał każdą celebrację eucharystyczną, a dzień wcześniej pragnąc do niej się należycie przygotować zawsze pytał, w czyjej intencji będzie sprawował sprawowana Msza następnego dnia. Jego życie było w pełni eucharystyczne, dlatego też potrafił dokonywać wielkich niezwykłych rzeczy dzięki żywej obecności Boga w swoim sercu. Ks. Prałat zaznaczył również, że w tym roku Uroczystość Bożego Ciała zbiegła się ze świętem Dnia Matki. Ta okoliczność była okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim matkom, które na drodze wiary swoich dzieci mają bardzo ważne zadanie. Eucharystia zaprasza także do wdzięczności.

Procesja Bożego Ciała zakończyła się przed Kolegiatą uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

ODPUST KAPITULNY W 600 ROCZNICĘ KOŚCIOŁA DUCHA ŚWIĘTEGO

Sieradz to miasto o bogatej historii, którą przez wieki współtworzyła Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej. Drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, Święto Matki Kościoła -  tym roku 16 maja – to zgodnie z tradycją dzień odpustu kapitulnego. Msza Święta jak zawsze sprawowana przy kościele Ducha Świętego miała w tym  roku szczególnie uroczysty charakter. Przypada bowiem 600-lecie tejże świątyni, którą ufundowało rycerstwo Ziemi Sieradzkiej jako wotum zwycięstwa grunwaldzkiego. Eucharystii o godzinie 17.00 przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Mering. Z racji na wyjątkową okoliczność tego zgromadzenia Penitencjaria Apostolska dała możliwość wszystkim uczestnikom liturgii otrzymania specjalnego błogosławieństwa papieskiego, jak również odpustu zupełnego po zwykłymi warunkami. Po słowach powitania ks. prałata Mariana Bronikowskiego, Prepozyta Kapituły, oryginalny tekst dokumentu Stolicy Apostolskiej odczytał ks. kanonik Zbigniew Wróbel, zaś jego tłumaczenie ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku. List z tej okazji wystosował prezydent RP Andrzej Duda. Odczytał go wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak.

W uroczystościach poza Kapitułą Kolegiaty Sieradzkiej wzięli udział liczni prezbiterzy diecezji, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści, a także kompania reprezentacyjna 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Nie brakło też Bractwa Kurkowego i rycerzy w historycznych strojach jak w XV wieku. Mszę Świętą koncelebrował o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, który po zakończonych uroczystościach spotkał się w Domu Katolickim na wieczorze autorskim z Sieradzanami. Homilię wygłosił przewodniczący liturgii biskup włocławski i nawiązując do historii i tradycji tego miejsca, wskazał na wynikające stąd zobowiązania, jak również wskazał na współczesne zagrożenia w walce o zachowanie tożsamości chrześcijańskiej w Europie i przekaz wartości kolejnym pokoleniom. Słowa wdzięczności za Eucharystię i wygłoszone słowa pod koniec liturgii poza prepozytem kapituły skierował prezydent miasta Paweł Osiewała. Jak po Mszy Świętej wyruszyła do kolegiaty procesja eucharystyczna, która prowadzili sieradzcy kanonicy. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone w matce kościołów Ziemi Sieradzkiej przez Pasterza Diecezji.

 

            

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w sieradzkiej Kolegiacie

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w sieradzkiej Kolegiacie zgromadziły się na czuwaniu modlitewnym wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działające na terenie miasta. Ich przedstawiciele wraz ze swoimi duszpasterzami przeżywali swoją Pięćdziesiątnicę w blisko stuosobowej grupie. Po zawiązaniu wspólnoty i radosnym uwielbieniu poprowadzonym przez ks. Michała Styczyńskiego wszystkich zgromadzonych powitał ks. prał. Marian Bronikowski, gospodarz miejsca dzieląc się doświadczeniem obecności Ducha Świętego w swojej posłudze kapłańskiej. O godz. 21.oo rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Bartosz Andrzejewski, a homilię wygłosił ks. Michał Styczyński. Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – mówił kaznodzieja – jest świadectwem wiary oraz pragnieniem ciągłego ożywiania w sobie darów i charyzmatów, które Pan już złożył w naszych sercach. Najważniejszym warunkiem ich skuteczności jest ciągła otwartość na działanie Bożego Ducha w postawie pokory, której uczy nas najpiękniej Maryja obecna z Apostołami na czuwaniu przed obdarowaniem z nieba. Ks. Michał zapraszał wszystkich zgromadzonych do odkrywania darów Ducha Świętego i wzrastania w pokorze. Posłużył się też słowami Dzienniczka św. s. Faustyny: Teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało świętych, bo mało dusz jest głęboko pokornych.

Po Mszy Świętej, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, cała wspólnota udała się do przyparafialnego Domu Katolickiego, aby dzielić się radością i miłością na agapie. Po posiłku wszyscy wrócili do świątyni, aby wysłuchać katechezy ks. Bartosza Andrzejewskiego, wikariusza par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. Słowo skierowane do grup Odnowy w Duchu Świętym było piękną katechezą biblijną o potędze działania Bożego w historii narodu wybranego oraz w historii wspólnoty Kościoła. Ks. Bartosz wskazał także na ludzkie ograniczenia i braki w skutecznym wykorzystywaniu Bożej łaski oraz zaprosił wszystkich zebranych do poddania się Bożemu Duchowi, który chce scalać i umacniać to, co w człowieku słabe i nietrwałe.

Dokładnie o północy przyszedł czas na modlitwę o dary Ducha Świętego dla wszystkich obecnych. Najpierw zgromadzeni prosili o nie wspólnie, następnie modlili się nad swoimi kapłanami prosząc dla nich o potrzebna łaski, później kapłani modlili się wzajemnie za siebie, a następnie nakładali dłonie w indywidualnym błogosławieństwie na głowy wiernych upraszając dla nich dary Ducha Świętego.

Wspólne uwielbienie Chrystusa eucharystycznego oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło wigilijne czuwanie. W modlitwie i skupieniu wspomagał wszystkich zgromadzonych parafialny zespół młodzieżowy Oremus.

WIARĄ TRZEBA ŻYĆ - Nabożeństwo Fatimskie 13. 05. 2016

13 maja to dwie ważne rocznice.  Początek objawień maryjnych w Fatimie (1917 r.) oraz rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II (1981 r.)

Te dwie daty zgromadziły tego dnia parafian w kościele p.w. Wszystkich Świętych, gdzie od ponad roku znajdują się relikwie krwi Św. Jana Pawła II.   

O godz.20.00 proboszcz ks. Prałat Marian Bronikowski odprawił mszę święta w intencji miasta. W homilii odniósł się do osoby świętego Papieża, który był człowiekiem głębokiej wiary. Kaznodzieja przypomniał, zebranym, że wiara by mogła wzrastać - to trzeba nią żyć. Wiara jest jak ciemna noc pokryta gwiazdami. W nocy widzimy jednak pełniej, głębiej, bo dostrzegamy gwiazdy, odległe galaktyki. Każdy z nas jest odpowiedzialny za łaskę wiary. Jak pielęgnujemy łaskę wiary w Sieradzu? Nie tylko przez nabożeństwa i modlitwy, ale również przez troskę o świątynię parafialną, o jej zewnętrzny wizerunek, który na przestrzeni lat będzie przesądzał o naszej wierze. Ksiądz Proboszcz zachęcił parafian aby odkryli w sobie odwagę, by rzucić się w nurt wiary i myśleć jej  kategoriami. W życiu trzeba kierować się logiką wiary, tak jak to robił Jan Paweł II.

Po mszy świętej wyruszyła procesja fatimska wokół sieradzkiego rynku. Wspólnie odmówiliśmy część bolesną różańca świętego. Poleciliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej wszystkie sprawy naszego miasta i jego mieszkańców.   Rozważania przygotował i procesję poprowadził  ks. Jarosław Szpolorowski. 

I Komunia Święta - Szkoła Podstawowa nr 4

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego od kilku lat obchodzona w Polsce w 7 Niedzielę Wielkanocną w naszej wspólnocie parafialnej zyskała w tym roku szczególny wymiar. 8 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 przystąpili do I Komunii Świętej. Tradycyjnie uroczystości przewodniczył nasz Proboszcz, Ks. Prałat Marian Bronikowski. Nie zabrakło Dyrekcji Szkoły, nauczycieli wychowawców, a przede wszystkim rodzin dzieci pierwszokomunijnych. Kolegiata, która często gości w swych murach wiernych ziemi sieradzkiej, była wypełniona po brzegi. Za bezpośrednie przygotowanie dzieci odpowiedzialna była Siostra Elżbieta Kuriatto USJK, która katechizowała w Szkole, a w naszej parafii prowadzi scholę dziecięcą. Dzięki temu niezwykle rozśpiewane dzieci przeżyły swoje wyjątkowe spotkanie w Jezusem eucharystycznym wyjątkowo radośnie. Do I Komunii przystąpiło też kilkoro dzieci naszej parafii spoza Szkoły nr 4, łącznie 59. Przez kolejne dni tzw. białego tygodnia dzieci będą umacniać swą więź z Jezusem. Jak zawsze to ważne wydarzenie zostanie upamiętnione przez wspólne fotografie, pamiątkowe obrazki, ale nie zabraknie też szczególnego daru serca, bowiem na miarę swych skromnych możliwości dzieci wesprą swych rówieśników z krajów misyjnych, dzieląc się tym, co otrzymały podczas uroczystości. W ten sposób włączą się w dzieło misyjne Kościoła, dając przykład „wyobraźni miłosierdzia”. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl