Wydarzenia

XX Spotkania Lednickie Młodych - AMEN

Jak co roku, grupa młodzieży z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu udała się na spotkanie młodych na Polach Lednickich. Kolejne, już 20 spotkanie młodzieży na Lednicy było bogate w świętowanie ważnych wydarzeń. Oprócz okrągłej rocznicy spotkań lednickich zgromadzeni uczcili 1050 rocznicę Chrztu Polski u jej źródeł chrzcielnych oraz 800-lecie zakonu Dominikanów. Tym razem nie było wśród młodych o. Jana Góry, ale spoglądał na wszystkich zgromadzonych z nieba.

Tegoroczne spotkanie młodych zostało zatytułowane jednym słowem AMEN. Wszystko co dzieje się w życiu chrześcijanina zamyka się w tym krótkim słowie. Amen znaczy „niech tak będzie”. Nie trudno zgodzić się z wyznawaną wiarą w obliczu tak wielkich wydarzeń, które przychodzi świętować chrześcijanom. Młodzież uczestnicząca we wspólnym czuwaniu obficie korzystała z czasu łaski (również w postaci deszczu, który spadł zapowiadając Godzinę Miłosierdzia) szczególnie przez sakrament pokuty oraz Eucharystię, której przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. Homilię wygłosił ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski bp Edward Dajczak. Kaznodzieja podkreślił, że dzisiaj potrzeba nam świadectwa wiary. Zaprosił wszystkich zgromadzonych do częstego czytania Słowa Bożego i życia według Niego. Każdy uczestnik otrzymał krzyż i egzemplarz Nowego Testamentu. Bp Edward poprosił, aby napisać swoje imię na pierwszej stronie Biblii, aby to rzeczywiście było moje słowo. Słowo Boże nie jest informacją. To nie jest Biblia na półkę. To nie jest gadżet. Tylko to słowo jest faktycznie usłyszane, które wydaje owoce.

Nocne czuwanie oraz przejście przez Lednicką Rybę – Bramę Miłosierdzia było prawdziwym świadectwem zgromadzonych młodych, którzy swoje życie pragną budować na fundamencie wiary. 

MAJÓWKA MŁODYCH - W oczekiwaniu na ŚDM

28 maja 2016 r. w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyła się Majówka Młodych. Uczestniczył w niej koordynator Światowych Dni Młodzieży w diecezji włocławskiej ks. prał. Artur Niemira. Spiritus movens spotkania ks. prał. Marian Bronikowski kilka minut po godzinie 19.oo  powitał wszystkich zgromadzonych przy figurze Matki Bożej. Ciesząc się z obecności ks. Koordynatora wyraził jednocześnie swoją wdzięczność wszystkim młodym i starszym, którzy nie pogardzili zaproszeniem. Wspomniał również o naszych gościach z Korei, którzy w drodze do Krakowa zatrzymają się na kilka dni właśnie w Sieradzu. Po powitaniu zgromadzeni modlili się Litanią do Matki Bożej pod przewodnictwem młodzieżowego zespołu Oremus z parafii Wszystkich Świętych. Następnie zabrał głos ks. prał. Artur Niemira. Odnosząc się z wielkim szacunkiem do tak czcigodnego miejsca, jakim jest sieradzka Kolegiata ks. Niemira wyraził podziw dla wszystkich młodych i starszych parafian, którzy są zatroskani o to wyjątkowe miejsce. Zapewne nasi goście z Korei będą urzeczeni tymi miejscami oraz gościnnością sieradzkiej społeczności. Ksiądz Koordynator odniósł się do niepokojących informacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży. Wszystkim zależy, żeby podczas tego spotkania było jak najbezpieczniej. Młodzi obecni na Majówce zostali zachęceni do aktywnego współtworzenia Święta Młodych z całego świata. Potrzeba zaangażowania właśnie ze strony polskiej młodzieży – podkreślał ks. Niemira zachęcając do przekazywania innym młodym wiadomości o tych wyjątkowych wydarzeniach i tym samym zapraszania do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży.

Druga część sobotniej Majówki przebiegła w miłej i radosnej atmosferze wspólnego śpiewu i tańca na chwałę Pana. Młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami przy dźwiękach lednickich śpiewów… i nie tylko… przygotowywała się tym samym na najbliższe spotkanie młodych, które już 4 czerwca zgromadzi wszystkich tam, gdzie zaczęło się chrześcijaństwo, przy znaku ryby. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Czwartek… Dzień jak każdy inny – można tak powiedzieć. Jednak dla chrześcijanina jest to dzień wyjątkowy. Kojarzy się bowiem z ważnymi wydarzeniami. To właśnie czwartkowy wieczór jest pamiątką ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Od wieków w polskiej tradycji czwartek jest również dniem uwielbienia Boga i dziękczynienia za tę doskonałą i żywą pamiątkę, którą kapłani uobecniają podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Każdego roku w Boże Ciało wierni dziękują Bogu za Jego Ciało i Krew, które zostawił, aby nim się posilać w drodze do Nieba.

W tym roku obchód Uroczystości Bożego Ciała przypadł na 26 maja. W Kolegiacie sieradzkiej uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.oo, po której wyruszyła procesja eucharystyczna ulicami miasta, przewodniczył ks. por. Władysław Włodarczyk. Współkoncelebransami byli: gospodarz miejsca ks. prał. Marian Bronikowski oraz senior ks. kanonik Leon Baszczyński.

Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: Kolegiacką, Rynek, Dominikańską, Warcką, Żwirki i Wigury, Kościuszki, Krótką i Ogrodową. Wierni przygotowali tradycyjnie 4 ołtarze na trasie procesji, które swoją dekoracją nawiązywały do przeżywanego w Kościele Roku Miłosierdzia. Przy drugim ołtarzu ks. Prałat wygłosił okolicznościową homilię skierowaną do wszystkich uczestników uroczystości. Kaznodzieja podkreślał wyjątkowość daru Eucharystii oraz wielką miłość Bożą, dzięki której Chrystus przychodzi do człowieka na każde Jego żądanie. Nie jesteśmy godni tego daru, a jednak Bóg nie odmawia nam nigdy swojej miłości, której najgłębszym wyrazem jest właśnie Eucharystia. Ks. Bronikowski wspomniał także zakochanego we Mszy Świętej Jana Pawła II. Nasz Święty Papież bardzo przeżywał każdą celebrację eucharystyczną, a dzień wcześniej pragnąc do niej się należycie przygotować zawsze pytał, w czyjej intencji będzie sprawował sprawowana Msza następnego dnia. Jego życie było w pełni eucharystyczne, dlatego też potrafił dokonywać wielkich niezwykłych rzeczy dzięki żywej obecności Boga w swoim sercu. Ks. Prałat zaznaczył również, że w tym roku Uroczystość Bożego Ciała zbiegła się ze świętem Dnia Matki. Ta okoliczność była okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim matkom, które na drodze wiary swoich dzieci mają bardzo ważne zadanie. Eucharystia zaprasza także do wdzięczności.

Procesja Bożego Ciała zakończyła się przed Kolegiatą uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

ODPUST KAPITULNY W 600 ROCZNICĘ KOŚCIOŁA DUCHA ŚWIĘTEGO

Sieradz to miasto o bogatej historii, którą przez wieki współtworzyła Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej. Drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, Święto Matki Kościoła -  tym roku 16 maja – to zgodnie z tradycją dzień odpustu kapitulnego. Msza Święta jak zawsze sprawowana przy kościele Ducha Świętego miała w tym  roku szczególnie uroczysty charakter. Przypada bowiem 600-lecie tejże świątyni, którą ufundowało rycerstwo Ziemi Sieradzkiej jako wotum zwycięstwa grunwaldzkiego. Eucharystii o godzinie 17.00 przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Mering. Z racji na wyjątkową okoliczność tego zgromadzenia Penitencjaria Apostolska dała możliwość wszystkim uczestnikom liturgii otrzymania specjalnego błogosławieństwa papieskiego, jak również odpustu zupełnego po zwykłymi warunkami. Po słowach powitania ks. prałata Mariana Bronikowskiego, Prepozyta Kapituły, oryginalny tekst dokumentu Stolicy Apostolskiej odczytał ks. kanonik Zbigniew Wróbel, zaś jego tłumaczenie ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku. List z tej okazji wystosował prezydent RP Andrzej Duda. Odczytał go wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak.

W uroczystościach poza Kapitułą Kolegiaty Sieradzkiej wzięli udział liczni prezbiterzy diecezji, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści, a także kompania reprezentacyjna 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Nie brakło też Bractwa Kurkowego i rycerzy w historycznych strojach jak w XV wieku. Mszę Świętą koncelebrował o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, który po zakończonych uroczystościach spotkał się w Domu Katolickim na wieczorze autorskim z Sieradzanami. Homilię wygłosił przewodniczący liturgii biskup włocławski i nawiązując do historii i tradycji tego miejsca, wskazał na wynikające stąd zobowiązania, jak również wskazał na współczesne zagrożenia w walce o zachowanie tożsamości chrześcijańskiej w Europie i przekaz wartości kolejnym pokoleniom. Słowa wdzięczności za Eucharystię i wygłoszone słowa pod koniec liturgii poza prepozytem kapituły skierował prezydent miasta Paweł Osiewała. Jak po Mszy Świętej wyruszyła do kolegiaty procesja eucharystyczna, która prowadzili sieradzcy kanonicy. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone w matce kościołów Ziemi Sieradzkiej przez Pasterza Diecezji.

 

            

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w sieradzkiej Kolegiacie

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w sieradzkiej Kolegiacie zgromadziły się na czuwaniu modlitewnym wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działające na terenie miasta. Ich przedstawiciele wraz ze swoimi duszpasterzami przeżywali swoją Pięćdziesiątnicę w blisko stuosobowej grupie. Po zawiązaniu wspólnoty i radosnym uwielbieniu poprowadzonym przez ks. Michała Styczyńskiego wszystkich zgromadzonych powitał ks. prał. Marian Bronikowski, gospodarz miejsca dzieląc się doświadczeniem obecności Ducha Świętego w swojej posłudze kapłańskiej. O godz. 21.oo rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Bartosz Andrzejewski, a homilię wygłosił ks. Michał Styczyński. Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – mówił kaznodzieja – jest świadectwem wiary oraz pragnieniem ciągłego ożywiania w sobie darów i charyzmatów, które Pan już złożył w naszych sercach. Najważniejszym warunkiem ich skuteczności jest ciągła otwartość na działanie Bożego Ducha w postawie pokory, której uczy nas najpiękniej Maryja obecna z Apostołami na czuwaniu przed obdarowaniem z nieba. Ks. Michał zapraszał wszystkich zgromadzonych do odkrywania darów Ducha Świętego i wzrastania w pokorze. Posłużył się też słowami Dzienniczka św. s. Faustyny: Teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało świętych, bo mało dusz jest głęboko pokornych.

Po Mszy Świętej, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, cała wspólnota udała się do przyparafialnego Domu Katolickiego, aby dzielić się radością i miłością na agapie. Po posiłku wszyscy wrócili do świątyni, aby wysłuchać katechezy ks. Bartosza Andrzejewskiego, wikariusza par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. Słowo skierowane do grup Odnowy w Duchu Świętym było piękną katechezą biblijną o potędze działania Bożego w historii narodu wybranego oraz w historii wspólnoty Kościoła. Ks. Bartosz wskazał także na ludzkie ograniczenia i braki w skutecznym wykorzystywaniu Bożej łaski oraz zaprosił wszystkich zebranych do poddania się Bożemu Duchowi, który chce scalać i umacniać to, co w człowieku słabe i nietrwałe.

Dokładnie o północy przyszedł czas na modlitwę o dary Ducha Świętego dla wszystkich obecnych. Najpierw zgromadzeni prosili o nie wspólnie, następnie modlili się nad swoimi kapłanami prosząc dla nich o potrzebna łaski, później kapłani modlili się wzajemnie za siebie, a następnie nakładali dłonie w indywidualnym błogosławieństwie na głowy wiernych upraszając dla nich dary Ducha Świętego.

Wspólne uwielbienie Chrystusa eucharystycznego oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło wigilijne czuwanie. W modlitwie i skupieniu wspomagał wszystkich zgromadzonych parafialny zespół młodzieżowy Oremus.

WIARĄ TRZEBA ŻYĆ - Nabożeństwo Fatimskie 13. 05. 2016

13 maja to dwie ważne rocznice.  Początek objawień maryjnych w Fatimie (1917 r.) oraz rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II (1981 r.)

Te dwie daty zgromadziły tego dnia parafian w kościele p.w. Wszystkich Świętych, gdzie od ponad roku znajdują się relikwie krwi Św. Jana Pawła II.   

O godz.20.00 proboszcz ks. Prałat Marian Bronikowski odprawił mszę święta w intencji miasta. W homilii odniósł się do osoby świętego Papieża, który był człowiekiem głębokiej wiary. Kaznodzieja przypomniał, zebranym, że wiara by mogła wzrastać - to trzeba nią żyć. Wiara jest jak ciemna noc pokryta gwiazdami. W nocy widzimy jednak pełniej, głębiej, bo dostrzegamy gwiazdy, odległe galaktyki. Każdy z nas jest odpowiedzialny za łaskę wiary. Jak pielęgnujemy łaskę wiary w Sieradzu? Nie tylko przez nabożeństwa i modlitwy, ale również przez troskę o świątynię parafialną, o jej zewnętrzny wizerunek, który na przestrzeni lat będzie przesądzał o naszej wierze. Ksiądz Proboszcz zachęcił parafian aby odkryli w sobie odwagę, by rzucić się w nurt wiary i myśleć jej  kategoriami. W życiu trzeba kierować się logiką wiary, tak jak to robił Jan Paweł II.

Po mszy świętej wyruszyła procesja fatimska wokół sieradzkiego rynku. Wspólnie odmówiliśmy część bolesną różańca świętego. Poleciliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej wszystkie sprawy naszego miasta i jego mieszkańców.   Rozważania przygotował i procesję poprowadził  ks. Jarosław Szpolorowski. 

I Komunia Święta - Szkoła Podstawowa nr 4

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego od kilku lat obchodzona w Polsce w 7 Niedzielę Wielkanocną w naszej wspólnocie parafialnej zyskała w tym roku szczególny wymiar. 8 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 przystąpili do I Komunii Świętej. Tradycyjnie uroczystości przewodniczył nasz Proboszcz, Ks. Prałat Marian Bronikowski. Nie zabrakło Dyrekcji Szkoły, nauczycieli wychowawców, a przede wszystkim rodzin dzieci pierwszokomunijnych. Kolegiata, która często gości w swych murach wiernych ziemi sieradzkiej, była wypełniona po brzegi. Za bezpośrednie przygotowanie dzieci odpowiedzialna była Siostra Elżbieta Kuriatto USJK, która katechizowała w Szkole, a w naszej parafii prowadzi scholę dziecięcą. Dzięki temu niezwykle rozśpiewane dzieci przeżyły swoje wyjątkowe spotkanie w Jezusem eucharystycznym wyjątkowo radośnie. Do I Komunii przystąpiło też kilkoro dzieci naszej parafii spoza Szkoły nr 4, łącznie 59. Przez kolejne dni tzw. białego tygodnia dzieci będą umacniać swą więź z Jezusem. Jak zawsze to ważne wydarzenie zostanie upamiętnione przez wspólne fotografie, pamiątkowe obrazki, ale nie zabraknie też szczególnego daru serca, bowiem na miarę swych skromnych możliwości dzieci wesprą swych rówieśników z krajów misyjnych, dzieląc się tym, co otrzymały podczas uroczystości. W ten sposób włączą się w dzieło misyjne Kościoła, dając przykład „wyobraźni miłosierdzia”. 

Wierni tradycji przodków - modlitwa o dobre urodzaje

Dni Krzyżowe, to pierwsze dni miesiąca maja, w których wierni upraszają łaskę dobrych urodzajów. Nie zapominają o tej szlachetnej tradycji wierni parafii Wszystkich Świętych. W majowe popołudnie 2, 3 i 4 dnia tego miesiąca odbyły się tradycyjne modlitwy przy krzyżach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie naszej prastarej świątyni. 2 maja pielgrzymowaliśmy przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych do krzyża na Rynku Praskim, następnego dnia modliliśmy się przy krzyżu na skrzyżowaniu ulic Rzecznej i Podrzecza, a 3 maja udaliśmy się do trzech krzyży na Krakowskim Przedmieściu. Nabożeństwom o dobre urodzaje oraz o zachowanie od wszelkich klęsk żywiołowych przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski. W każdym stacyjnym miejscu ks. Proboszcz wygłosił okolicznościową homilię podkreślając zaangażowanie sieradzan w dostojne przeżywanie tych szczególnych modlitw poprzez przygotowanie ołtarzy, udekorowanie ich kwiatami i liczne uczestnictwo młodych i starszych parafian. W taki sposób przekazuje się z pokolenia na pokolenie tradycję, która jest świadectwem żywej wiary. W tym roku nie wystraszył pielgrzymujących do krzyży nawet ulewny deszcz oraz burze, które towarzyszyły modlitewnym spotkaniom… To też znak Bożego błogosławieństwa, które na pewno przygotuje glebę, by wydała dobre plony.

Dni Krzyżowe wywodzą się z Francji. Mają już ponad 1500 lat. Zawdzięczamy je biskupowi diecezji Vienne o imieniu Mamert, który w dniach klęski nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny dla uproszenia  łaski Bożej zarządził procesje błagalne ze specjalnymi modlitwami. Do dzisiaj ten zwyczaj zachował się w niektórych wspólnotach parafialnych.

Trzeciomajowe uroczystości w sieradzkiej Kolegiacie

Jak co roku, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w sieradzkiej Kolegiacie zgromadzili się mieszkańcy naszego miasta, aby dziękować Bogu za dar Jego Matki, Nauczycielki i najlepszej Przewodniczki w drodze do Syna. Uroczysta Eucharystia w intencji naszej Ojczyzny i naszego Miasta została odprawiona o godz. 10.oo. Przewodniczył jej oraz wygłosił homilię proboszcza parafii ks. prał. Marian Bronikowski. Koncelebransami byli: ks. porucznik Władysław Włodarczyk, proboszcz parafii wojskowej w Sieradzu oraz nasz ks. wikariusz Jarosław Szpolorowski. Kaznodzieja podkreślił znaczenie duchowości maryjnej w dziejach naszego narodu i naszej parafii. Tyle zawdzięczamy Maryi i tyle intencji kierujemy poprzez Jej przemożne orędownictwo. Trzeba nam także pamiętać o naszych narodowych zadaniach, szczególnie w budowaniu dojrzałej wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa, którzy dają o nim w swojej codzienności konkretne świadectwo życia.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz szczebla państwowego oraz naszego regionu i Miasta w osobach panów Cezarego Tomczyka, posła na sejm RP, Mariusza Bądziora – starosty sieradzkiego oraz prezydenta Sieradza Pawła Osiewały. Byli także obecni przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Instytucje życia publicznego wystawiły swoje poczty sztandarowe, którym przewodził poczet sztandarowy wraz z kompanią reprezentacyjną 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia z Sieradza. Trzeciomajowe uroczystości uświetniła orkiestra Straży Pożarnej. 

I Komunia Święta - Szkoła Podstawowa nr 1

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja dzieci naszej parafii, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu przystąpiły do I Komunii Świętej. W gronie tym znalazło się też kilkoro dzieci z innych szkół. Mszy Świętej o godzinie 10.00 przewodniczył Ks. Prałat Marian Bronikowski, nasz Proboszcz. On też wygłosił homilię, której ukazał piękno i wagę przeżywanej liturgii. Jak zawsze uroczystość rozpoczęła się na placu przy figurze Matki Bożej. Dzieci z radosnym śpiewem wszedłszy do świątyni przeżyły swoje wyjątkowe spotkanie z Jezusem eucharystycznym. Towarzyszyli im rodzice, rodzice chrzestni i licznie zgromadzone rodziny. Nie zabrakło oczywiście Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 i wychowawczyń tych klas, które do I Komunii Świętej przystępowały. Katechizację dzieci prowadziła Pani Małgorzata Brodacka, która też przygotowywała je do tego nadzwyczaj ważnego w ich życiu wydarzenia. Pod koniec uroczystości w swoich podziękowaniach dzieci nie zapomniały o nikim, kto przyczynił się do godnego przebiegu tej celebracji, wyrażając wdzięczność kapłanom, katechetce, siostrze Elżbiecie i wszystkim, którzy mieli swój istotny udział w tym wydarzeniu.

Dla 39 dzieci naszej wspólnoty parafialnej rozpoczął się czas pełnego uczestnictwa w Eucharystii. W tzw. „białym tygodniu” będą codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej, by jeszcze bardziej pogłębić swoją więź z Jezusem. Otoczmy naszą modlitwą zarówno dzieci, jak i ich rodziny, by to szczególne duchowe doświadczenie pozostawiło w ich sercach trwałe owoce. 

Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania

W piątek 29 kwietnia 2016 roku  podczas mszy świętej o godzinie 16.oo J.E Bp Stanisław Gębicki udzielił sakramentu bierzmowanie grupie 127 osób.

Młodzi ludzie, po odbytej katechezie szkolnej i parafialnej zebrani wraz ze swoimi rodzicami i najbliższymi  wyznali publicznie swoją wiarę, odnowili przyrzeczenia chrzcielne i otworzyli się na działanie Ducha Świętego przyjmując z rąk biskupa sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.         

Ks. Biskup w homilii odniósł się do  postaci świętej Katarzyny ze Sieny, której liturgiczne święto przypada tego dnia i  zachęcił  zebranych  aby korzystali ze wzorów jakie daje im Kościół. 

Na zakończenie liturgii Proboszcz parafii Ks. Prałat Marian Bronikowski odwołał się do osoby błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego i gorąco poprosił młodzież  aby zapoznała   się z tą  niezwykłą  osobowością, która jest ich patronem.   Następnie Ksiądz biskup poświecił przygotowane pamiątki (FRASATINUM max ),   które zostały rozdane bierzmowanym  po skończonej liturgii.  

KSIĄDZ PETER KIM Z WIZYTĄ W SIERADZU

         5 kwietnia 2016 r. odwiedził parafię Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. Peter Kim, delegat biskupa z wyspy Jeju odpowiedzialny za przygotowanie młodych Koreańczyków do udziału w Światowych Dniach Młodzieży Krakowie. Wcześniej grupa 100 młodych z Korei będzie przygotowywać się bezpośrednio do centralnych uroczystości właśnie w Sieradzu. Ks. Peter przybył na zaproszenie wikariusza biskupiego na rejon sieradzki ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Kilkudniowy pobyt w Polsce ma na celu dokładne omówienie programu pobytu gości z Korei w Sieradzu, nawiązanie bliższych relacji z władzami miasta, regionu oraz z ks. biskupem Wiesławem Meringiem i odpowiedzialnymi za przygotowania dni w diecezji włocławskiej oraz nawiedzenie miejsc związanych z patronami Światowych Dni Młodzieży.

Centralnym punktem tego dnia była uroczysta Eucharystia sprawowana w intencji o. Jana Góry, pomysłodawcy spotkań lednickich, w których licznie uczestniczy sieradzka młodzież. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. We wspólnej modlitwie wzięła udział młodzież tworząca parafialną grupę przygotowującą się do Światowych Dni Młodzieży z parafii Wszystkich Świętych, młodzieżowy zespół muzyczny oraz przedstawiciele młodzieży z miasta i okolic. Nie zabrakło również bardzo aktywnych w przygotowania do ŚDM przedstawicieli władz miejskich w osobie starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora, Prezydenta Miasta Sieradz Pawła Osiewały, wiceprezydenta Sieradza Rafała Matysiaka oraz przewodniczącego Rady Miasta Mirosława Antoniego Owczarka.    

W homilii nasz Gość z Korei wyraził ks. Prałatowi swoją wdzięczność za możliwość spotkania oraz przedstawił pokrótce stan przygotowań do ŚDM na wyspie Jeju. Młodzież koreańska bardzo poważnie podchodzi do lipcowych wydarzeń, od dawna przygotowuje się do nich, traktując podróż do Polski i pobyt na ziemi św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II jako swoistą pielgrzymkę. Wciąż troszczą się o jak najlepsze przygotowanie duchowe, szczególnie poprzez poznawanie historii patronów ŚDM. Kaznodzieja podkreślił fakt zróżnicowania kulturowego. Jednak te różnice nie stanowią większego problemu, gdyż „wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga i mamy takie same serca. Na pewno będziemy porozumiewali się językiem miłości: uśmiechem, spojrzeniem, serdecznością i gościnnością”. Ks. Peter bardzo ucieszył się dobrym muzycznym zapleczem, które dało swój wyraz w oprawie Eucharystii przez młodzież z parafialnego zespołu.

Po Mszy Świętej została odmówiona pod przewodnictwem o. Jarosława Kamińskiego, misjonarza z Korei litania do św. Józefa, szczególnego Patrona sieradzkiej Kolegiaty, po czym błogosławieństwa końcowego Najświętszym Sakramentem udzielił ks. Peter Kim.

Po uroczystościach w świątyni przyszedł czas na wspólną radość ze spotkania za stołem w gościnnej plebanii. Ks. Prałat, gospodarz spotkania, wyraził swoją wielką radość z pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie skierowane do wszystkich przybyłych gości. Przyszedł też czas na wymianę prezentów między Gościem z Korei oraz przedstawicielami miejscowych władz. Przy stole zostały podjęte bieżące sprawy związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w diecezji oraz w mieście. Władze miejskie potwierdziły swój aktywny udział w organizacji wydarzeń oraz w pomocy logistycznej związanej chociażby z transportem młodzieży na miejsca wspólnych spotkań diecezjalnych.

Ks. Peter Kim nie krył swojego wzruszenia i zadowolenia z otwartości i gościnności polskich przyjaciół. Wyraził również przekonanie, że wzajemne kontakty dzięki Światowym Dniom Młodzieży staną się okazją do trwałych więzów przyjaźni i wzajemnego umacniania w wierze młodych z Korei i z Polski.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
WIELKA SOBOTA
Święcenie pokarmów na stół wielkanocny

Wielka Sobota jest czasem adoracji Chrystusa w Grobie Pańskim. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. Jesteśmy zamyśleni nad tajemnicą śmierci Chrystusa, która przeprowadza nas do nowego życia. Stąd też przygotowując się do radości Zmartwychwstania w Wielką Sobotę święci się pokarmy, które będą spożywane podczas uroczystego wielkanocnego śniadania w gronie rodzinnym.

W naszej świątyni od godz. 9.oo do 16.oo w odstępach co pół godziny święciliśmy pokarmy. Licznie gromadzący się wierni adorowali Chrystusa oraz przynosili – jak każe tradycja – pięknie przyozdobione wielkanocne koszyczki ze świątecznymi przysmakami. 

WIELKI PIĄTEK - WIECZÓR OFIARY

W Wielki Piątek w tradycji chrześcijańskiej jest szczególnym czasem jednoczenia się z ofiarą Chrystusa na ołtarzu Krzyża. W ten dzień nie celebruje się Eucharystii. „Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa” – podkreślał Ojciec Święty Benedykt XVI.

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. prałat Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej Kolegiaty. Po wymownym geście prostracji przed ołtarzem rozpoczyna się liturgia słowa z rozważaniem Męki Pańskiej, a następnie uroczysta modlitwa powszechna w formie 10 wezwań wraz z dziesięcioma modlitwami kierowanymi ku Bogu przez przewodniczącego liturgii. Kolejnym i zarazem najważniejszym punktem tej celebracji jest adoracja Drzewa Krzyża. Podkreślił znaczenie tego momentu w swojej homilii ks. Jarosław Szpolorowski zapraszając do głębokiego przeżywania momentu ucałowania krucyfiksu jako znaku całkowitej przynależności do Chrystusa i złączenia z nim swojego życia we wszystkich trudach i doświadczeniach codzienności. Następnie licznie zgromadzeni wierni przyjęli do swoich serc żywego Chrystusa w Komunii św. Ostatni punkt wielkopiątkowej liturgii to procesja do Grobu Pańskiego. W tym roku przewodnim tematem dekoracji grobu jest zaproszenie do czynienia miłosierdzia na wzór Chrystusa, który na krzyżu w pełni okazał względem wszystkich wierzących w Niego ogrom Miłosierdzia Boga.

Czas adoracji przy Grobie Pańskim swoim śpiewem i modlitwą ubogacała grupa parafialnej młodzieży oraz zespół muzyczny, którzy wraz z wiernymi naszego miasta do godziny 22.oo adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Warto podkreślić, że o godz. 15.oo uroczyście rozpoczęliśmy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Mariusz Adamczewski.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl